Cykl spotkań lato 2021:


Lipiec | Sierpień 2021


Koordynatorzy programu naukowego:


Prof. Lidia Gil, Prof. Iwona Hus
Organizator:

Eleven Agency | ul. Indiry Gandhi 35/255 | 02-776 Warszawa | T: 577 211 011 | www.11a.com.pl

Kontakt: Beata Osuch | T: 577 511 311 | @: beata.osuch@11a.com.pl